Om museet

1923 blev grundstenen lagt til kolonibestyrerboligen, arkitekten var den kendte Helge Bojsen Møller, et stort hus efter datidens normer. Op til 1994 har huset været beboet af fem kolonibestyrere, fem handelschefer, de sidste åringer af kontorfolk, ansat ved KNI.


1923 - 25: Ejner Andersen
1926 - 27: Aage H. K. Knudsen
1927 - 28: Ejner Andersen
1928 - 30: Aage H. K. Knudsen
1931 - 32: Aage Essemann
1932 - 46: Aage H. K. Knudsen
1947 - 49: S. A. Jensen
1950 - 60: Hans Jacobi
1960 - 69: Herbert Borup Larsen
1969 - 75: Erik Kofod-Frederiksen
1975 - 82: Andreas Heinrich Jørgensen
1982 - 90: Svend Gerulff

Af overstående skal nævnes Hans Jacobi der foruden sit job som kolonibestyrer/handelschef var en dygtig kunstner, rigt repræsenteret her på kunstmuseet, med portrætter, karikaturer, malerier og små hæfter med historier fra Jakobshavns nuværende distrikt.

1956: Er huset rammen omkring filmen "Qivitoq"
1994: Overtager Ilulissat kommune bygningen fra KNI
1995: 15. august indvies Kunstmuseet